Privacy

 

 

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en

overeenkomsten met Hiawatha Actief VOF, Goldkampstraat 12, 7722 RN, Dalfsen, KvK: 05075235

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website www.hiawatha-actief.nl verkrijgen wij geen persoonsgegevens van u.

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Hiawatha Actief in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Hiawatha Actief gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • offerte, bevestiging en factuur;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien nodig of indien u hierom verzoekt;

Uw gegevens worden bewaard tot u ons verzoekt deze te verwijderen of tot dat wij ons bedrijf beëindigen.

 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • bedrijfsgegevens;
 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Gegevensbeveiliging

Hiawatha Actief maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

 

Cookies

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken. Noodzakelijke cookies worden zonder toestemming geplaatst, deze cookies zorgen er slechts voor dat de website goed functioneert.

Overige cookies die persoonsgegevens verzamelen worden niet zonder toestemming geplaatst, deze cookies zorgen o.a. voor gepersonaliseerde advertenties, verkeer analyse en socialmedia tools.

Informatie hiervan word gedeeld met deze marketing partners.

 

 

 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw

persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@hiawatha-actief.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0529-436066. Wij zijn bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur.

 

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Hiawatha Actief

Goldkampstraat 12

7722 RN Dalfsen

KvK: 05075235

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw

persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.